Sıraselviler caddesi. No:83/2
Beyoğlu/İstanbul
info@pilotgaleri.com
0212 245 55 05

SERGİLER, ETKİNLİKLERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN E-POSTA ADRESİNİZİ GİRİNİZ


KAYDEDİLDİ!
TEŞEKKÜRLER.

GEÇMİŞ

Baby on Board

MELİH ÇEBİ

18 MART 2023 - 22 NİSAN 2023

Pilot Galeri, 18 Mart - 22 Nisan 2023 tarihleri arasında Melih Çebi’nin “Baby on Board” isimli galeri mekanındaki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyar. Melih Çebi, çevresindeki diğer canlılarla ve dünyayla bağlantı kurma konusundaki kişisel yolculuğunu; tüketici bir toplumun içine doğmuş ve dijital çağa ayak uydurmaya çalışan bireyin kimlik arayışını 4 seneye yayılan bir üretim sürecinin ardından “Baby on Board” başlıklı sergisi ile izleyicilere sunuyor. Sanatçı, kişisel anlatıları tarihsel referanslar ve güncel olaylarla iç içe geçiriyor. Çebi, resim, heykel, seramik ve halı gibi farklı medyumları kullanarak ürettiği çalışmalarında, tutarlı bir dil, tanıdık bir karakter kadrosu sunuyor.  

Çebi’nin çalışmaları, varoluşçuluk temalarını ve tüketim toplumunun tatmin edici olmayan doğasını ele alıyor. Hızlı tempolu dünya, sürekli değişen trendler ve onlara ayak uydurma baskısı, sanatçının eserlerinde ön planda olan, hepsi birbirinin aynısıymış gibi görünen karakterlerine yansıyor. Çebi’nin karakterleri, bir noktada Philip Cushman’ın 90’larda ortaya attığı “boş-benlik” teorisine de atıfta bulunuyor; “boşbenlik”, tüketim hızının artışıyla birlikte benliğin içindeki boşluğu doldurabilmek için tüketim ürünlerine yönelmesiyle dış dünyadaki materyal varlıkların birer yansıması olur; toplumdaki konumunu bu varlıkların değerine göre belirler. Bir zamandan sonra herkesin kendilerinden çok markaları temsil eder hale geldiği bu yeni toplum düzeni, kişinin bireyselliğini siler. Sergideki karakterler, toplumsal normların ve beklentilerin bu yüzüyle alay ederken, mizah ve ironinin günümüz toplumunda yaşayan bir birey için mutluluğun anahtarı olduğu fikrini somutlaştırıyor.

Çebi’nin çalışmalarındaki mizahi unsurlar, çocuksu bir tavır ve neredeyse bitmemiş gibi görünen resim dilinin harmanlanmasıyla destekleniyor. Hafıza ve hayal gücü arasındaki sınırlar, şehir hayatının sıradanlığı, sevgisizlik, dijital dünyanın yüzeyselliği ve akışkan cinsiyet kimliklerinin araştırılması gibi temalarla zorlanıyor. Sanatçının neredeyse her çalışmasına konuk olan dairesel yüzler ise, yaşamın kaynağı olan güneşi olduğu kadar, güncel şehir hayatının parçası olan ve bizi her an izleyen ve kaydeden kameraları anımsatıyor.  

Kendini Keşfediş (2020), imge olarak Hamlet’in mezarlık sahnesinde elinde tuttuğu kurukafayla yaşam üzerine gerçekleştirdiği “olmak ya da olmamak” monologunu hatırlatıyor. Bir noktada bu sahne, yazar tarafından yaşanan trajedi içinde anlık komedi yaratımı için kullanılsa da, hayatın beyhudeliği hakkında yapılan bu monolog, mizahi içeriğini bastırıyor. Paralel olarak Çebi için de hayatın özünün keşfi, kişinin kendisini anlamasıyla başlıyor.  

Melih Çebi, Boşluk-1 (2022) isimli işinde toplumda merkezi bir figür olma arzusu ve ikincil bir karakter olma korkusu konusunu ele alıyor; eser, ikonik Vogue dergisine gönderme yaparak şöhretin ve önemli bir insan olmanın nasıl bir kültürel saplantıya dönüştüğünü işliyor. Bir noktada Void-1 ile Çebi, günümüz dünyasında hiç bitmeyen anlam arayışını da irdeliyor; eser, markalaşan, bireyselliğini silen ve içindeki boşluğu doldurmak için ürüne yönelen bireylerle de paralellik gösteriyor. 

"Baby on Board" (2023), günümüzün hızlı dünyasında yetişkinliğe ve hayata dair bir bakış açısı sunuyor. Sanatçı, sürekli hareket eden bu ortamda pek çok kişinin yaşadığı olgunlaşmamışlık duygusunu kanvasın ötesine taşıyor. Çebi’nin karakterleri, saf, güler yüzlerle yaşamın önlerine sunduğu sorumluluklarla cebelleşirken, bir noktada da ne yaptıklarından oldukça habersiz görünüyorlar. “Yetişkinlerin” direksiyona geçip hayatlarına yön verdikleri bu dünyada, gerçeklerden bihaber bu karakterler, sürücü koltuğunda bir çocuğun oturduğu izlenimini yaratıyor.  

"Eyvah!" (2019), tüketim toplumunda sıradan bir günün eşsiz ve ürkütücü bir temsilini sunuyor. İlk bakışta, mavi bir gökyüzünün altındaki bir cehennem manzarası olmasının yanı sıra yanan iskeletlerin üzerindeki gülümseyen şeytani figürlerle ilahi bir kıyamet gününün tasviri gibi görünüyor. Bununla birlikte, yerde yatan McDonald's kutularının dahil edilmesi, eseri tüketici toplumun günlük yaşam üzerindeki etkisine dair bir yoruma dönüştürüyor. 

“Piyon” (2023), tarihi milattan öncesine dayanan satranç oyununun Çebi’nin diline uyarlanışıdır. İlk bakışta oyun tahtası üzerindeki en değersiz taş gibi görülse de piyonlar, bilen birinin elinde en değerli oyunların parçası olurlar. Çebi’nin piyonlarının normal piyonlardan farklı yüzleri vardır; yenidirler. Bu piyonlar, bilinmeyen değişken olarak oyunda iki tarafı da şah-mat edebilecek bir potansiyeli içinde barındırırlar.  

Melih Çebi’nin “Baby on Board” başlıklı kişisel sergisi, 22 Nisan’a kadar Pilot Galeri’de izlenebilir. 

Baby on Board, 2023, tuval üzerine akrilik, 100 x 150 cm

SERGİ GÖRSELLERİ