Sıraselviler caddesi. No:83/2
Beyoğlu/İstanbul
info@pilotgaleri.com
0212 245 55 05

PLEASE SUBMIT YOUR EMAIL TO GET INFORMED ABOUT EXHITIBIONS, NEWS, ETC.


SUBMITTED!
THANK YOU!

PAST

20XX: Relics

Larissa Sansour,  Deniz Üster,  Berk Çakmakçı,  Gökçen Dilek Acay,  Can Kurucu,  İz Öztat,  Dikran Taş

18 SEPTEMBER 2014 - 25 OCTOBER 2014

 

Co-Pilot 18 Eylül – 25 Ekim 2014 tarihleri arasında 20XX: Kalıntılar başlıklı grup sergisine ev sahipliği yapacak. Sergide Larissa Sansour, Deniz Üster, İz Öztat – Dikran Taş, Can Kurucu, Berk Çakmakçı ve Gökçen Dilek Acay’ın çalışmaları yer alacak.

 

 

 

Yok olup giden çok şey var. Ama kalıntılar ya çeşitli ritüel, efsane ve eser formunda beliriyor; ya da görüntü, bina, manzara ve şehir şekline bürünüyorlar. 20XX: Kalıntılar sergisine eserleriyle katkıda bulunan sanatçılar kimlik, doğa, veri ve bedenin geçirdiği dönüşümlerin / mutasyonların üzerinden; ya geleceğe dair vizyonlarını paylaşarak veyahut da (birikmekte olan dijital) artıkları arşivleyerek bu kalıntıları ele alıyor. Sergi, izleyiciye “doğal” ile “yapay”, “dikey” ile “yatay”, “IRL” ile “URL” gibi ikili karşıtlıkların bir aradalığını deneyimleyebileceği bir çerçeve sunuyor. Hayal edilen bir geleceğe (veya yeniden ele alınan bir geçmişe dair) muhtemel kimliksizleşme ve konumlanma kaygısı, insan bedeni, İnternet, Ortadoğu veya çöl gibi çeşitli bilindik mecraların yeniden inşasıyla vücut buluyor. Her sanatçı, gerçeklikten kopma durumunu tarif etmek için farklı bir yaklaşım ve apayrı bir estetik tutum benimsiyor. Minimal fakat bir o kadar güçlü imgelemi, karmaşık çıkış noktalarıyla biraraya getirirken kültürel, politik ve fiziksel kodlarla yüklü malzemeleri yeniden kullanıma sokuyorlar. 

 

20XX, grup sergiler, solo gösterimler, konuşmalar ve tartışmalar ile ilerleyecek, müzikten mutfak sanatları, tasarım ve modaya uzanan farklı disiplinlerle ortaklıklara başvuracak uzun soluklu bir girişim olmayı hedefliyor. 20XX: Kalıntılar, bu projenin başlangıç sergisidir. 

Larissa Sansour, Nation Estate - Food, 2012, c-print, 75x150 cm

EXHIBITION PHOTOS